Foretaksnr: 945 777 834   (etablert 1990)
Vi tar følgende oppdrag:
- Vegbygging
- Tomterydding / planering / grøfter
- Riving / Sanering
- Stablestein-murer, belegningstein
- Trefelling
- Massetransport / grusing
- Leverer bjørkeved i
Notodden/Sauherad/Bø
Klikk her for henvendelse / 
befaring  /  forespørsel via epost
Graving & Transport
Fast Forhåndspris eller Timejobb - valget er ditt !  GRATIS BEFARING.
Mobil: 400 66 888
Attester, løyve og div godkjenninger:
Godstransportløyve: 0801 2937
12.12.2014
UTSTEDT: 10.12.2014    GYLDIG TIL: 10.12.2019